تبلیغات
خاطـــــــــره - دست غــیــــــــــــــر...
تاریخ : سه شنبه 19 فروردین 1393 | 03:40 ب.ظ | نویسنده : خاطره


ما رابطه با آمریکا را میخواهیم چه کنیم؟ الهی که قطع شود.

= = = = = = = = = = = = = = = = = =
مملکت اسلامی عار است که دستش را دراز کند طرف آمریکا 
که شما نان ما را بدهید.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = 
آن هایی که خواب آمریکا را می بینند، خدا بیدارشان کنند.
آن روزی که آمریکا از ما تعریف کند روز عزای ماست

= = = = = = = = = = = = = = = = = =
با آمریکا روابط ایجاد نخواهیم کرد، مگراینکه ادم بشوند و 
از ظلم کردن دست بردارند.
.
.
.
.
.
.
وهنوزکه هنوزاست آمریکاآدم که نشده هیچ بلکه وحشیانه تر

وگستاخ ترازپیش درعرصه ی جنایات خودمیتازدحالاچندسال 

ازاین جملات رهبرانقلاب امام خمینی(ره) میگذردو20 فروردین

 سالروز    قطع روابطباآمریکا وچندسال بعدش این روزبه 

روزملی فناوری هسته ای هم نامگذاری میشود
.
.
.
.
وامروزما در زمانی به سرمیبریم که فناوری هسته ای مان به

 حالت تعلیق درآمده ورابطه مان باآمریکا. . .
. . . . . . .
اما ماهم چنان ایستاده ایم ودرهمین روزهاهنوزهم فریادکوبنده 

مرگ برآمریــــــکا

باصلابت ترازقبل برزبان جوانان این سرزمین جاریست. . .


هنوزحرف های حضرت روح الله یادپدرانمان هست وماهم...
وای کاش هیــــــــــچ کس فراموش نکندکه روزی مردم مااین قطع رابطه رابه هم تبریک گفتند...
وآمریکاهنـــــوزبه تعبیر امام راحل همان "ام الفساد" و" شیطان بزرگ"
است...به دست غیـــــــــــرمباداامیدواری ما...