تبلیغات
خاطـــــــــره - درد دلـــــ
تاریخ : شنبه 9 فروردین 1393 | 03:10 ب.ظ | نویسنده : خاطره
      

              دیدار ما به روز قیامت پسرعمو         من میروم و مونس شب هات میشود،

                                       یک چاه و قبرمخفی و غربت پسرعمو

            زانو گرفته ای به بغل مثل کودکان        خیبرشکن،خدای شجاعت پسرعمو
 
     چشمت کجاست؟ قطره ی اشکی به من بده    میخواهمش برای شفاعت پسرعمو

            گریه نکن فدای سرت هرچه شد           کاری نبود عمق جراحت پسر عمو
 
                                                                                 سیدحمیدرضابرقعی