تبلیغات
خاطـــــــــره - سالروزشهادتش گرامی...
تاریخ : پنجشنبه 8 اسفند 1392 | 12:52 ق.ظ | نویسنده : خاطره
بسم رب الحسیـــــن


عاشق زیارت عاشورابود.سفارش کرده بوداگرشهیدشدم هربارسرمزارم می آییدزیارت عاشــورابخوانید

اسمش هم حســـین بودوعاشق حــسین(ع) وعلــمدارحسین وهمین عشق بودکه باعث شدذکر

لبش این باشد"والله ان قطعتموایمینی انی احامی ابداعن دینی..."
وسرانجام محقق شوداین ذکر...

شیفته ی راه حسین بودوروضه های محرمش وقتی که بابازوی قطع شده دستش سینه زنی میکردبرای
ارباب بی کفنش وفــرمانده ی لشگـــر14امام حســـین(ع)بود.

هربارکه به گلستان میرویم مزارحاج حسین قرارگاه همیشگیمان است قرارگاهی همیشه شلوغ وپراز

عاشق!همه وهمه به خصوص جوانهایی که واردگلستانی ازلاله میشوندجاذبه ای قوی به سمت این 

مزارمی کشاندشان وآنهارادرگرمای معرفت وایمان شهیدذوب میکند.

یک بارنشدبرویم وکسی نباشدبرای خلوتی کوتاه ودرددلی بافـــرمانده...

فرمانده ای که نه فقط درقلب مردم شهرش که دردل مردم کشورش فرماندهــی میکندباآن لبخـــند

زیباودلنشین مدامش که خستگی رافراری میدهدوآرامت میکند...

شلوغی سرمزارش هم قشنگ است وحتی سلام وعرض ارادتی ازدوروالتماس دعایی...

شفاعت ماراهم پیش اربابت بکن وپیش علمدارسپاه عشق...

وقتی که دستت دردست اوست دست ماراهم بگیر...حاج حــسـیـن...

http://uploadyar.com/uploads/46214422f6041.jpg
برای اشنایی  بیشتر با این شهید بزرگوار کتاب های زیر را حتما مطالعه کنید....
،