تبلیغات
خاطـــــــــره - کار عشقه این شور،این شورهرساله...
تاریخ : پنجشنبه 14 آذر 1392 | 01:42 ق.ظ | نویسنده : خاطره
 نمونه ی از بروشورهای فرهنگی توزیع شده در روضمون...! در حال نمایش 20131204_200508.jpg

در حال نمایش IMG_1781.JPG


ادامه مطلــب...

ما درحال تهیه بروشورها...

       در حال نمایش IMG_1771.JPG       
معرفی شعرای آیینی...


در حال نمایش 2013-11-30 23.41.48.jpg

در حال نمایش 2013-11-30 23.42.13.jpg

در حال نمایش 2013-11-30 23.48.32.jpg

سیدحمیدرضا برقعی

در حال نمایش 2013-12-05 01.08.40.jpg

محمدمهدی سیار

در حال نمایش 2013-12-05 01.28.28.jpg

معرفی شهدای اصفهان

در حال نمایش 20131204_200508.jpg

نظر تعدادی از اندیشمندان دنیا درباره امام حسین(ع)

در حال نمایش IMG_1776.JPG

در حال نمایش IMG_1772.JPG

در حال نمایش IMG_1784.JPG

در حال نمایش IMG_1781.JPG

در حال نمایش IMG_1777.JPG

در حال نمایش IMG_1782.JPG

در حال نمایش 2013-11-30 23.45.25.jpg

برد مجتمع و بنر دلتنگدر حال نمایش 20131202_215750.jpg

ادامه دارد...


نمایش نظرات 1 تا 30