تبلیغات
خاطـــــــــره - آفتابـــ دانش
تاریخ : شنبه 20 مهر 1392 | 09:47 ب.ظ | نویسنده : خاطره
مدینـه چند قدمی مـزار پیـامبر. بقیــع؛ یک زمیــن خاکـی و چهـار برآمدگـی
 کوچک و خاکـی. چهار سنگـــ چسبیده کنـارهـم. ازسمت حرم پیامبـر که
 حساب کنی، برآمدگی سـوم مزار محــمد پسر علـی،پسرحسیــن، پسر علــی است.

سخت است باور کنی این جا آرامگاه فرزندان پیامبر استــــ...