تبلیغات
خاطـــــــــره - علی (علیه السلام)شخصیت دو نیرویی
تاریخ : شنبه 29 تیر 1392 | 10:35 ب.ظ | نویسنده : خاطره

علی از مردانی است که هم جاذبه دارد وهم دافعه و جاذبه ودافعه ی اوسخت نیرومند است.شاید در تمام قرون واعصارجاذبه ودافعه ای به نیرومندی جاذبه ودافعه ی علی پیدا نکنیم دوستانی دارد عجیب،تاریخی ، 

فداکار،باگذشت:از عشق او همچون شعله هایی از خرمنی اتش،سوزان وپرفروغ اند.جان دادن در راه او را ارمان و افتخار می شمارندو در دوستی اوهمه چیز را فراموش کرده اند.از مرگ علی سالیان بلکه قرونی گذشت اما این جاذبه همچنان پرتو می افکند و چشم ها رابه سوی خویش خیره می سازد.منبع:جاذبه ودافعه ی علی (علیه السلام)از شهید مطهری

دل نوشته: کاش ما هم مثل یاران او باشیم.