تبلیغات
خاطـــــــــره - بهشتـــ شهــــر ما...
تاریخ : یکشنبه 3 شهریور 1392 | 11:31 ب.ظ | نویسنده : خاطره

به نظر من هر شهری بهشتی دارد...

مثلا  بارگاه نورانی امام رضا(ع)  که بهشت مشهد است؛ هر چند آن حریم، بهشت همه ی ایـــران استــــــ.

شاید برای بعضی ها  طبیعت شهرشان، بهشت آن شهر باشـد؛ و شایــــد...

و اما بهشـــت شهـر مـــــا...

بهشت شهرما فضـایـش تسـکین دهنده ی قلــب های بی قـــرار اســت...

بهشت شهر ما مکا نیست در دل شهر، اما هوایش با هوای شهر فرق می کند! پایــت را که در آنجا

 می گذاری، انگار از هیاهوی شهر دور میشــوی،هوای تازه ای را تنـفس میکنی،آرام میشوی و 

دیگر به مشغله هایت فکر نمی کنی. 

بهشت شهر ما با شهرهای دیگر فرق دارد. شب های جمعه خانواده ها با کودکانشان می آینـد.

با همه ی اعضای خانواده،نسل گذشته و نسل امروز. آن جا آنقدر آرامــش حاکـم است که مردم 

در کنار یکـدیگر سفره های سـاده ی غذایشان را پهن می کنند.

بعضی ها با دعای کمـیل هم نـوا می شوند، بعضی سفره ی دلشان را برای شهــدا می گشایند و بعضی...

این بهشت کوچک پاتوق خیـلی از جوان هاست و وعـده گاه همیشـگی ما با دوستانمان در شب های جمعه...

آنجایی که بخشی از تاریخ و هویت ماستــ .

آنجا شلوغ است و پر هیاهـو اما هیاهویش از جنس دیگریستـــ . می آیند و میرونـد، 

چراغ ها روشن است، زندگی جاریستـــــ 

اما چند قــدم آن طرف تر تخت فولاد اصفهان  در کنار همین بهشت قرار دارد. 

تخت فولادی که دری از در های بهشت برآن گشوده میشود. با این تفاوت که آنجا تاریک، ساکت و خاموش است؛

 اینجا در بهشت زنده بودن شهدا را با تمام وجود احساس میکنی.

و اینجا بهشت شهر ماست : گلســتـان  شهـــــدای  اصفهــان

اگـر گذرتان به شهر ما(اصفهان) افتاد سری هم به این بهشت بزنید.

  راستی بهشت شهر شما کجاستـــــ؟؟؟


                             


دلـــ نوشتـــ...

با اجازه شهیدانمان به این بهشت کوچک وارد میشویم.
 به امید روزی که شفاعتشان برای ورود به بهشت جاودان نصیبمان شود...
نمایش نظرات 1 تا 30