تبلیغات
خاطـــــــــره - داستانک...
تاریخ : سه شنبه 29 مرداد 1392 | 03:51 ب.ظ | نویسنده : خاطره
           کدام بادکنک بالا تر می رود؟!             

در یک پارک شهر بازی، پسرکی سیاه پوست به مرد بادکنک فروشی نگاه می کرد، که از قرار معلوم فروشنده ی مهربانی بود. بادکنک فروش یک بادکنک قرمز را رها کرد تا در اسمان اوج بگیرد و بدینوسیله جمعیتی از مشتریان    جوان را جذب خود کرد. سپس بادکنک آبی و همینطور یک بادکنک زرد و بعد از آن یک بادکنک سفید رارها کرد.   بادکنک ها سبکبال به آسمان رفتند واوج گرفتند وناپدید شدند.
پسرک سیاه پوست هنوز به تماشا ایستاده بود و به یک بادکنک سیاه خیره شده بود.تا این که پس از لحظاتی پرسید:
-آقا! اگر بادکنک سیاه را رها می کردید بالا تر می رفت؟
مرد بادکنک فروش لبخندی به روی پسرک زد وبا دندان، نخی را که بادکنک سیاه را نگه داشته بود برید وبادکنک به طرف بالا اوج گرفت و گفت:
 آن چیزی که سبب اوج گرفتن بادکنک می شود، رنگ آن نیست بلکه چیزی است که در درون خود بادکنک قرار دارد . 
    
                     زافتادگی به مسند عزت رسیده است
                             یوسف کند چگونه فراموش چاه را ؟