تبلیغات
خاطـــــــــره - اناانزلناه فی لیلة القــــدر...
تاریخ : شنبه 5 مرداد 1392 | 04:04 ق.ظ | نویسنده : خاطره
شب سلم وسلامت معنوی،شب سلامت دلها وجانها،شب شفای بیماری اخلاقی، 

معنوی، مادی، بیماریهای عمومیواجتماعی که امروز متاسفانه دامان بسیاری از 

ملت های جهان از جمله ملتهای مسلمانرا گرفته است،سلامتی از همه ی اینهادر

 شب قــــدر ممکن ومیسراست؛به شرطی که با آمادگی قبلی واردشب قـــــدر شوید.

این شب را قدر بدانید و آن را به دعا و توجه و تفکر وتامل در آیات خلقت و تامل در 
     
سرنوشتانسان و آنچه که خدای متعال از انسان خواسته است بگذرانید.                   
بیانات امام خامنه ای 1375/11/12
                                                             

چرا این قدر فضیلت را به یک شب داده اند؟ زیرا برکات الهی در این شب زیاد است؛ 
نزول ملائکه در این شبزیاد است؛این شب سلام است
 «سلام هی حتی مطلع الفجر»؛از اول تا آخر این شب لحظاتش سلام الهی است.
«سلام قولا من رب الرحیم».رحمت و فضل الهی است که بر بندگان خدا نازل
 می شود.لیلة القــدر،شب ولایت است.هم شب نزول قرآن است، هم شب نزول  ملائکه
 بر امام زمان است،هم شب قرآن و هم شب اهل بیت است. لذا سوره ی مبارکه ی قدرهم
 سوره ی ولایت است.ما عبادات فردی،عبادات اجتماعی و عبادات سیاسی داریم؛ 
 عبادات ناب و خالص داریم که مربوط به نیمه شب هاست،مال هنگام دعا و مناجات و
هنگام سخن گفتن با خدا تضرع است.هر کدام از اینها یک درجه است.هر کدام
 ازاینها شما رامثل پولاد آبدیده محکم می کند؛این جوانان را مستحکم می کند؛
 مقابل نفوذ شیطان نفوذ دشمن؛نفوذ عوامل فساد در مقابل تهاجم فرهنگی آسیب ناپذیرمی کند.
بیانات امام خامنه ای 1375/10/19